Tre nye borde til HBTK

2020 06 22 

Klubberne og foreningerne har efterhånden fået øjnene op for, at de mange nye ældre som melder sig ind i bordtennisklubberne er et stor aktiv for klubberne. Og det gælder ikke kun i form af flere kontingentindbetalinger. Men med den stigende aktivitet i idrætsforeningerne er der naturligvis også mere slitage på materiel, og der kan være behov for nyt udstyr eller nye tiltag.
Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog i 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.
DIF og DGI valgt dengang at gå sammen og lægge deres midler (cirka 44 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, som så foreningerne kunne ansøge.
En af de foreninger der har søgt puljen og som bl.a. har i deres ansøgning til foreningspuljen har argumenteret og dokumenteret med, at de har fået flere til at dyrke idræt i en forening er HBTK – Holbæk Bordtennisklub.
Holbæk Bordtennis Klub blev stiftet den 28. september 1962. I starten af 2019 var medlemstallet nede på 18 medlemmer, men i forbindelse med flytning til Holbæk Sportsby ændredes medlemsantallet sig markant. En ungdomsafdeling med ca. 15 medlemmer så i denne forbindelse dagens lys, ligesom en Bat60-afdeling med ca. 50 medlemmer kom til.
I dag har klubben 173 medlemmer fordelt på 53 ungdomsmedlemmer, 22 seniorspillere og en BAT60-afdeling med 101 spillere!
HBTK søgte foreningspuljen 23.000 kr. som tilskud til indkøb af idrætsmateriel – læs: tre nye bordtennisborde – og fik bevilget ca. 23.000 kr. i tilskud fra puljen. Sidste år søgte og fik klubben 15.000  kr. fra foreningspuljen
- Foreningspuljen giver os mulighed for at udvikle os til at være et attraktivt tilbud til alle dem i vores nærområde som ønsker at dyrke bordtennis. Vi får nu mulighed for at holde større og mere interessante stævner i bl.a. BAT60+regi, siger HBTKs formand, Thomas Kofoed.

Puljemidler rammer bredt
Holbæk Bordtennisklub er dog ikke den eneste idrætsforening i Holbæk Kommune som har fået del i puljemidlerne fra 2019. I alt er der bevilget 517.126 kr. fordelt på 16 foreninger i kommunen.
Seks egentlige bordtennisklubber i hele landet søgte i 2019 midler fra foreningspuljen. Topscoren her var Københavns BTK der søgte om 75.000 kr. og fik bevilget 60.000 kr. til udvikling af bordtennisleg samt basis- og koordinationstræning i Københavns Bordtennisklub og Brønshøj Bordtennisklub.
Puljen løber foreløbig frem til og med 2021, hvorefter det skal evalueres politisk for at tjekke om midlerne er brugt efter intentionen i aftalen.
Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.
Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Af: Per Frederiksen