Mød os på Facebook Årets bordtennisklub 2021

Om børneattester

Folketinget vedtog i 2005 Lov om børneattester, også kaldet pædofiliattester. Loven har gjort det obligatorisk at indhente børneattester i en række situationer. I Kulturministeriets 'Redegørelse om reglerne for børneattester', fremgår det, at:

”Reglerne om indhentelse af børneattester favner bredt og blandt andet dækker beskæftigelsen af den frivillige træner i den lokale fodboldklub m.v.. Den nuværende regulering af indhentelsen af børneattester betyder, at der skal indhentes børneattester ved ansættelse af personer, som skal have direkte kontakt med børn under 15 år."


Loven trådte i kraft 1. juli 2005.

I Holbæk Bordtennis Klub tager vi dette alvorligt! Vi er således forpligtet til at indhente en børneattest for alle trænere og ledere m.m., der har direkte kontakt med børn under 15 år. Den ansvarlige for dette er:

Lis Hævdholm
Blomsterhaven 20
4300 Holbæk

Mobil: 21 78 58 89

Mail: lis.haevdholm@gmail.com

 

Vi indhenter børneattester online på Politiets hjemmeside (www.politi.dk), og træner/leder får dokument i eBoks, hvor vedkommende skal acceptere, at attesten indhentes. Hvis alt er i fineste orden, sender Politiet en bekræftelse på, at man kan gøre brug af den enkelte person i relationer med børn under 15 år.

Du kan læse mere om børneattester her:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vi bruger kun cookies til statistiske formål.