Mød os på Facebook Årets bordtennisklub 2021

Ny formand og rekordmange til generalforsamling

Holbæk Bordtennis Klub afviklede sin årlige generalforsamling – lidt for sent pga. corona-virus - tirsdag den 30. juni 2020 i Sportsbyens VIP-lokale. Og da klubbens formand, Thomas Kofoed, gennem en årrække havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille på grund af stigende arbejdspres i hans tandlægepraksis, skulle der vælges ny formand.
Og der var ingen tvivl om, at bestyrelsens kandidat til formandsposten, Tina Berg Person, var et særdeles godt forslag. De knapt 50 fremmødte valgte hende med akklamation. Dog kun for en et-årig periode, idet Thomas Kofoed, var gået af udenfor tur.
Der blev også valgt ny næstformand, idet også Lars Bretlau ikke ønskede genvalg. Også med akklamation blev Ole Toustrup valgt som ny næstformand.

BTDKs sølvnål til formand
På generalforsamlingen havde HBTK besøg af direktøren for Bordtennis Danmark (BTDK), Martin Lundkvist, og han kunne glæde den afgående formand med BTDKs sølvnål, som bevis på at han havde gjort en ekstraordinær indsats for bordtennis. Ikke bare i Holbæk-området men i hele landet. I øvrigt organisationens første sølvnål i organisationens (BTDK) historie. Martin Lundkvist takkede Thomas Kofoed for hans store arbejde, og gjorde opmærksom på at hans arbejde med Holbæk Bordtennisklub havde båret frugt.
- Ingen i Dansk Bordtennis vil efterhånden være i tvivl om, hvad Holbæk-modellen er og vil indebære af fordele for klubberne i Bordtennis Danmark, sagde han Martin Lundkvist bl.a.

Vandrepokal til Verner
Klubbens vandrepokal blev i år givet til Verner Olsen, der er leder at det klubbens ungdomsspillere kalder de ”3 vise mænd”. Hans indsats som træner, og rådgiver når der skal købes nye bat mv. til klubbens medlemmer blev meget passende belønnet med den flotte pokal.
Klubbens formand fremlage bestyrelsens årsberetning og konstaterede at den forløbne periode havde været det største, bedste og mærkeligste år i klubbens historie.
- Det største, fordi vi er kommet i nye lokaler i Holbæk Sportsby og vi har haft en kæmpe medlemstilgang. Det bedste, fordi alt er nyt. Nye lokaler, nye borde, nye net, nye trøjer, nye medlemmer og ny hjemmeside. Det mærkeligste, fordi Corona-virus lukkede det hele for os i marts måned, sagde Thomas.
Sæsonen har været fantastisk for Holbæk Bordtennis Klub. Et år med en kæmpe medlemsfremgang. En medlemsfremgang fra 18 medlemmer i januar 2019 til nu 173 medlemmer.

Genvalg og nyvalg
Der var i øvrigt genvalg til Frank Petersen som kasserer og Vicky Larsson som bestyrelsesmedlem, mens der var nyvalg til bestyrelsen for Lilian Bierdaszkiewiez og Dennis Nielsen.
Klubben har i øvrigt fået en materialeforvalter. Det er Jørgen Hansen. Han har indrettet en repos i depotrummet, da rummet blev for trangt og hans nye igangværende projekt bliver en reol til sko, tasker og tøj. Jørgen har yderligere lavet en meget flot præmieskammel til Holbæk Sportsby, som har været i brug flere gang.
Klubmesterskaber er pga. corona-lukningen udsat til 19. september 2020.
HBTK råder i dag over bordtennishallen alene, da Holbæk Fægteklub Fleche er blevet flyttet til Holbæk Stadionhal. Efter sommerferien er de fremtidige træningstider for BAT60: kl. 08.00-13.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Ungdom: kl. 15.30-19.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag kl. 08.00-13.00. Senior: kl. 19.00-21.30 tirsdag, onsdag og torsdag. Fælles: Kl. 13.00- 15.30 mandag og kl. 19.00-21.30 mandag og kl. 08.00-13.00 lørdag.
På generalforsamlingen blev næste sæsons kontingent fastsat til 600 kr. for alle. Dog således af BAT60-medlemmer af ÆldreSagen (ÆS) fik en rabat på 50 kr. Bestyrelsen motiverede forslaget med ny kontingentstruktur med ændrede kontingent til BTDK samt nedlæggelse af bl.a. ØBTU.

Af: Per Frederiksen

Vi bruger kun cookies til statistiske formål.